Geen symptoombestrijding

Symptomen zijn het brandalarm, niet de brandhaard…

Symptomen en/of symptoomgedrag zijn de beste oplossing om te dealen met een situatie en zijn signalen voor een onderliggend probleem, niet het probleem op zich. Veel methoden richten zich op het (vergeefs) bestrijden van deze symptomen. De symptomen en bijbehorend gedrag worden als lastig ervaren en moeten vooral snel weg!
Ik erken symptomen voor wat zij zijn: een bliksemafleider voor spanningen en richt mij dus op het onderzoeken van het onderliggende probleem. Als dat wordt aangepakt verdwijnen de symptomen vanzelf.