Systeemgericht werken

De beste hulp om het probleem op te lossen zit meestal thuis…

Als mens ben je altijd een onderdeel van een groter geheel, jouw context/systeem. Vaak wordt een gezinslid naar voren geschoven als “de cliënt”, deze persoon vertoont immers symptomen en heeft dus hulp nodig. De andere gezinsleden weten echter niet hoe zij deze persoon zelf kunnen helpen of hoe met het symptoomgedrag om te gaan. Gezinsleden hebben dus wel degelijk ook een hulpvraag. Door ook jouw naasten bij de gesprekken te betrekken kunnen zij leren hoe meer constructief met de klachten om te gaan en is er ook direct steun en aandacht voor wat zij nodig hebben in jullie (!) proces.