Aanpassen, aanpassen, aanpassen….

Als je je voortdurend aanpast om iemand niet kwijt te raken raak je uiteindelijk jezelf kwijt“.

Uit angst om ruzie te krijgen met onze naasten houden wij onze behoeften nogal eens weg bij die ander. Wij zeggen niet wat wij vinden en zijn vooral druk bezig een mogelijk conflict uit de weg te gaan. Want conflict is (mogelijk) relatieverlies, toch?

Het wrange is dat wij, door deze weg te bewandelen en toe te geven aan onze angst voor conflict, onszelf precies datgene ontzeggen wat wij uit alle macht proberen te bereiken: het hebben van een gelukkige relatie. Met als uiteindelijk resultaat…..relatieverlies….

Geen enkele relatie is een eenbaansweg waar de één zich eindeloos voegt en de ander bepaalt. Een relatie is een tweebaansweg waarop je elkaar tegenkomt, samen richting bepaalt en daarbij rekening houdt met elkaars behoeften. En dat kan alleen als je van je laat horen…